MEANWELL A301-300 อินเวอร์เตอร์ DC-AC Power Inverter ขนาด 300 วัตต์

อินเวอร์เตอร์ Modified Sine Wave

ราคา:0.00บาท
 
  • MEAN WELL INVERTER ขนาด 300 วัตต์
  • อินเวอร์เตอร์ ชนิด Modified Sine Wave
  • แปลงไฟ DC เป็นไฟ AC
  • เลือกแรงดันไฟเข้า  DC  12 V  หรือ 24 V
  • เลือกแรงดันไฟออก AC 110V 60Hz หรือ 220V 50Hz
  • ใช้ คาปาซิเตอร์ ชนิดทนอุณหภูมิ 105 องศา
  • สำหรับใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เกรดสำหรับโรงงาน
  • รับประกันสินค้า 1 ปี

การสั่งซื้อ โปรดระบุแรงดัน Input / Output  
ที่ต้องการด้วย

รายละเอียดทางเทคนิค โหลดได้ที่นี่