เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์พี

  • จำหน่าย อินเวอร์เตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย ทุกชนิด
  • บริการ ตรวจซ่อม แก้ไข ออกแบบ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ทุกชนิด

โดยทีมวิศวกรผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการและออกแบบมากกว่า 20 ปี  
ไฟฟ้ากำลัง และ ไฟฟ้าสื่อสาร

 

กลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่ง ที่ไว้วางใจเลือกใช้ สินค้า และ บริการ จาก เอ็นแอนด์พี


 

   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

   การประปาส่วนภูมิภาค

 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)

 

  Channel Thailand


  บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 


  บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำักัด (มหาชน

 

เรามุ่งมั่นในการให้บริการด้วย คุณภาพสินค้า  คำปรึกษา
เพื่องานคุณภาพ โดย วิศวกร  กว