อินเวอร์เตอร์ Modified Sine Wave

อินเวอร์เตอร์ DC-AC Power Inverter

Modified Sine Wave / Simulated Sine Wave / Step Wave

แปลงไฟแบตเตอรี่ เป็นพลังงานไฟฟ้า 
ให้ความสะดวกสบาย มั่นใจในทุกการใช้งาน ราคาประหยัด