อินเวอร์เตอร์ Modified Sine Wave

อินเวอร์เตอร์ DC-AC Power Inverter

Modified Sine Wave / Simulated Sine Wave / Step Wave

แปลงไฟแบตเตอรี่ เป็นพลังงานไฟฟ้า 
ให้ความสะดวกสบาย มั่นใจในทุกการใช้งาน ราคาประหยัด

 

 

 

  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({

    google_ad_client: "ca-pub-2763487447769822",

    enable_page_level_ads: true

  });