อินเวอร์เตอร์ True Sine Wave

อินเวอร์เตอร์ DC-AC Power Inverter

สำหรับงานคุณภาพสูง
ผ่านมาตรฐาน UL / e13 / FCC / CE